بایگانی دسته: لینوکس

چه زمانی از node.js استفاده کنیم؟

داشتم جستجو میکردم که چه زمانی از node.js در پروژه ها استفاده کنیم و مثلا چرا از php بجاش استفاده نکنیم، که به این جمله برخوردم و تا حد زیادی پاسخ سوالم را گرفتم.
Node.js is especially suited for applications where you’d like to maintain a persistent connection from the browser back to the server